غرفه سازی

انتخاب درست طرح غرفه نمایشگاهی ایده آل

تا بحال برايتان پيش آمده كه در حين بازديد از يك نمايشگاه طی دو دوره مختلف به طرح غرفه نمايشگاهی متفاوت از يك برند خاص دقت كنيد؟

ممكن است يك شركت در يك دوره از يك طرح غرفه نمايشگاهی بسيار ساده و باز استفاده كند و در دوره بعدی از يك غرفه نمايشگاهی بسته كه با لايت باكس های زياد پوشانده شده استفاده كند، اين بسته به هدف مشاركت كننده از شركت در نمايشگاه و به دنبال آن ساخت غرفه نمايشگاهی و طرح غرفه نمايشگاهی خود است. غرفه نمايشگاهی می تواند اهداف متفاوتی را دنبال كند و به بيننده القا كند به طور مثال اگر شركت شما يك شركت معماری و يا دكوراسيون نوپا باشد غرفه نمايشگاهی شما بايد گويای سبك نوينی از طراحی و با فضايی جهت معرفی محصول يا خدمات به صورت تصويری و با حضور پرسنلی با اطلاعات كافی در غرفه نمايشگاهی شما باشد. تصميم برای شركت در نمايشگاه بايد كاملاً هدفمند باشد تا شما را به موفقيت و نزديكتر شدن به ايده آل تان سوق دهد، هرچقدر مشاركت كننده بداند كه چه چيزی از غرفه خود ميخواهد و چه انتظاراتی از نمايشگاه دارد كار ساده تری خواهد داشت.

ساخت غرفه نمايشگاهی طبق نظر كارشناسان تأثير بسزايی در رونق كسب و كارها دارد به گونه ای كه مخاطب با حضور در يك سالن نمايشگاهی و ديدن غرفه سازی شركت ها به راحتی می تواند تصميم خود را براي همكاری با يك شركت بگيرد. مهم نيست كه واقعاً چه تعداد پرسنل خارج از نمايشگاه شما مشغول به كار هستند، با چه تعداد نمايندگی و چه پروژه بين المللی داريد، مهم اين است كه غرفه نمايشگاهی شما چه چيزی را به مخاطب القا كند و تا چه حد مخاطب را مجاب كند كه با نيروهای شما وارد صحبت شود. البته اين مطالب برای آن دسته از دوستانی كه صرفاً برای فقط حضور در نمايشگاه شركت می كنند نيز هست. تعدادی از شركت ها تنها به اين دليل غرفه ميسازند كه به رقبا و بازديد كنندگان بگويند كه ما همچنان قدرتمند به مسير خود ادامه ميدهيم كه اين خود يك هدف است. شركت غرفه سازی ترسيم به مشاركت كننده پيش از ساخت غرفه نمايشگاهی و يا طراحی غرفه مشاوره ميدهد تا به اين هدف ارزشمند نزديكتر بشوند و بتوانند با هزينه هايی كه براي حضور شركت در نمايشگاه و ساخت غرفه نمايشگاهی خود ميكند بيشترين نتيجه و بازخورد مثبت را در بر داشته باشد و هم شركت ترسيم و هم شركت مشاركت كننده به ايده آل خود و موفقيت بيشتر دست يابند.

دیدگاهتان را بنویسید