اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

غرفه نمایشگاهی بیمه پارسیان – نمایشگاه حمل و نقل ریلی 96

غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی 96 - طراحی و اجرا توسط گروه غرفه سازی ترسیم

در نمایشگاه حمل و نقل ریلی که در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه پارسیان را انجام داد.

مرحله اجرای غرفه بیمه پارسیان - طراحی و اجرا گروه غرفه سازی ترسیم

مرحله اجرای غرفه بیمه پارسیان – روز اول

برای ساخت غرفه بیمه پارسیان در این نمایشگاه 25 ورق نئوپان استفاده شده است. این غرفه در سالن 25A اجرا شد و ارتفاع آن 3 متر بود.

مرحله اجرای غرفه بیمه پارسیان – روز اول

پس از طراحی و غرفه سازی شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه 1396 و نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 1396 این شرکت طراحی و اجرای غرفه خود را در نمایشگاهاه حمل و نقل ریلی 1396 به گروه معماری و غرفه سازی ترسیم سپرد.

غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی 96 - از طراحی تا اجرا

غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی 96 – از طراحی تا اجرا

 

دیدگاهتان را بنویسید