غرفه سازی

غرفه نمايشگاهى، راهی برای دو چندان کردن تاثیر حضور در نمایشگاه

غرفه-نمایشگاهی-و-تاثیر-حضور-در-نمایشگاه

حضور در نمايشگاه، تاثير بسيار زيادی در معرفی برند، نوع فعاليت و هدف مشاركت كننده دارد. هر كارفرمايى به نمايش نوع فعاليت خود نياز دارد تا مخاطبين را جذب كرده و تبادلى داشته باشد. غرفه نمايشگاهى، راهى است براى دو چندان كردن تاثير حضور در نمايشگاه.غرفه ای كه متناسب با فعاليت كارفرما طراحى شده باشد، مسلماً ميتواند به درستى هدف كارفرما را به نمايش بگذارد. كانسپت غرفه نمايشگاهی در واقع از نحوه كار مشاركت كننده، برند و نوع فعاليت نشات مى گيرد. غرفه طراحى شده با اجراى مناسب ميتواند مخاطب را جذب كند. طراحی بايد با در نظر گرفتن تركيب رنگها، تركيب احجام، ايجاد فضاى كاربردى و … انجام پذيرد. با دقت به نكات ريز طراحى و ساخت غرفه نمايشگاهى، ميتوان غرفه اى شايسته، بنا كرد.

غرفه نمايشگاهى على رقم عمر كوتاه، وظيفه اى سخت بر دوش دارد. غرفه نمايشگاهى موظف است در مدت دو الى سه روز، مخاطبين نمايشگاه و شركت هايى با فعاليت مشترك را جذب كند، دعوت كند و فضايى دلنشين براى انجام اتفاقات مهم يك شركت ايجاد كند. در اين صورت غرفه نمايشگاهى مناسب، مستلزم نگاه درست طراح، اجراى دقيق نيروهاى اجرايى اعم از نجار و برقكار و نقاش و … و البته نظارت جامع مى باشد. انجام اين نكات و همبستگى اين نيروها، موجب ميشود كه غرفه نمايشگاهى آنطور كه بايد به نمايش در بيايد. براى غرفه نمايشگاهى بايد به اندازه يك ساختمان بزرگ اهميت داد، شايد هم بيشتر.
بنابراين براى ساخت غرفه اى متعارف و مناسب و شايسته، بايد كوشيد، زمان گذاشت و هزينه داد. چرا كه غرفه نمايشگاهى نيازمند جزيياتى است كه شايد هرگز به آن فكر نشده باشد وليكن اين طراح خلاق است كه نور ها و رنگ ها و حتي احجام را در نظر دارد و با همگن كردن آنها، غرفه نمايشگاهى درخور مشاركت كننده را ترسيم ميكند. ذهن خلاق و منظم يك طراح حرفه اى مي تواند غرفه نمايشگاهى را به عرش برساند. در اين صورت است كه برند شركت نمايان شده و معرفى ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید