اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

طراحی و غرفه سازی بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 96

غرفه بیمه پارسیان نمایشگاه نفت وگاز و پتروشیمی 96 - اجرا توسط گروه غرفه سازی ترسیم

عملیات غرفه سازی بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی که در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه پارسیان را انجام داد.

 

 مرحله اجرای غرفه بیمه پارسیان - روز دوم

مرحله اجرای غرفه سازی بیمه پارسیان – روز دوم

 

غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 96 - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

غرفه سازی بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 96 – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

پس از نمایشگاه بورس، بانک، بیمه 1396 در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و غرفه سازی شرکت بیمه پارسیان را بر عهده داشت.

 

غرفه بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از زاویه ای دیگر

غرفه سازی بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از زاویه ای دیگر – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

 

غرفه بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از زاویه ای دیگر - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

غرفه سازی نمایشگاهی بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از زاویه ای دیگر – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

مرحله طراحی و اجرا و تحویل غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 96 - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

مرحله طراحی و اجرا و تحویل غرفه شرکت بیمه پارسیان در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 96 – طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید