طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه ساختمانی

طراحی غرفه نمایشگاهی زیگورات با ابعادی کوچک اما طرحی ساده، طراحی شده است. تفکیک فضایی به جا و درست صورت گرفته به طوری که فضای VIP و کانتر و انبار کاملا جدا شده که این تفکیک فضایی در طراحی غرفه بسیار تاثیر گذار است. ارتفاع غرفه شرکت زیگورات 3 متر در نظر گرفته شده و البته به صورت باز طراحی شده است. با اینکه این غرفه جز غرفه های کوچک نمایشگاه است، اما تمامی فاکتورهای زیبا سازی غرفه، دو عدد لایت باکس و یک عدد LCD در نظر گرفته شده است و حتی از تزیینات غرفه دریغ نشده است.

طراحی غرفه به نحوی است که دعوت کنندگی دارد و موجب جلب مخاطب و بازدیدکنندگان نمایشگاه می شود. همچنین رنگ این غرفه متناسب با رنگ سازمانی و لوگوی این شرکت کاملا مشخص در کتیبه غرفه جای گرفته است.

بنابراین نباید نگران ابعاد کوچک غرفه بود بلکه باید طرحی را برگزید که تمامی فاکتورهای یک غرفه کامل را با همه محدودیت ها در خود جای داده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید