طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه در نمایشگاه هوایی کیش

طراحی غرفه در نمایشگاه هوایی کیش با استفاده المان های هوایی

طراحی غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه هوایی کیش انجام گرفته و تلاش بر این بوده تا بیننده در ثانیه های اول که با غرفه روبه رو می شود طرح تاثیر خود را بر بیننده بگذارد، غرفه در دو طبقه طراحی شده است که وی آی پی در طبقه دوم قرار می گیرد.

در طراحی غرفه نمایشگاهی از سمبل ها به گونه ای باید استفاده شود که گویای نوع فعالیت غرفه دار باشد، در طرح های معمول غرفه نمایشگاهی کمتر لایت باکس هایی یا این فرم دیده می شوند، لایت باکس ها به گونه ای طراحی شده که هم در این طرح نقش ستون را ایفا میکنند هم المانی از هواپیمایی کیش میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید