طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه در نمایشگاه نفت

طراحی غرفه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت - گروه معماری ترسیم

پلان این غرفه به دلیل اینکه عرض کم و طول زیادی داشت تصمیم بر این شد که قرینگی در طراحی غرفه نمایشگاهی لحاظ شود علاوه براین در این طراحی هم شاهد ریتم هستیم و هم خطوط نو که در ترکیب با رنگ سازمانی زیبا باعث شده است تصویری هماهنگ را در ذهن مخاطب به جا گذارد. در غرفه سازی پلان هایی که به صورت کشیده هستند و عرض کمی دارند در طراحی آنها باید از تکنیک هایی استفاده شود که از یک طرف حجم دچار یکنواختی نشود و از طرف دیگر حجم بیننده را سردرگم نکند، بلکه باید با ایجاد ریتم و به وجود آوردن فضاهای پر خالی به طرح تناسب بخشید در این طرح شاهد ریتم در سرتاسر طول غرفه می باشیم و علاوه بر آن طراح ابتدا و انتهای غرفه را با یک خم و ترکیب با نور بسته است که چشم را هدایت می کند، البته این به آن معنا نیست که اگر غرفه ای با این مشخصات به صورت ریتمیک و قرینه طراحی نگردد اشتباه است، در هر پروژه با توجه به نیازها می توان طراحی های متفاوتی داشت اما فاکتورهای اساسی و هدفمند بودن باید در اصول طراحی غرفه نمایشگاهی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید