طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه در نمایشگاه نفت، گاز و پالایش

طراحی-غرفه-در-نمایشگاه-نفت

طراحی غرفه به نحوی صورت گرفته که از تمامی زوایا نام و لوگوی شرکت قابل رویت میباشد و با ترکیب چند حجم ساده تبدیل به حجمی هماهنگ شده است، در این طرح تلاش شده است در عین اینکه غرفه نیمه باز میباشد، لایت باکس ها در بزرگترین حالت و در بیشترین تعداد در زوایای مختلف به نمایش گذاشته شوند، نکته جالب در این طرح این است که خطوط باعث شده ارتفاع غرفه یکسان به نظر نرسد و طرح را از یکنواختی خارج کرده است.

طراحی در نمایشگاه های صنعتی و فنی باید به گونه ای باشد که تا آنجایی که می توان از احجامی استفاده شود که درخور و گویای فعالیت صنعتی باشند .

دیدگاهتان را بنویسید