طراحی غرفه نمونه کار

طراحی غرفه در نمایشگاه ریلی

طراحی-غرفه-در-نمایشگاه-ریلی

استفاده از احجام شکسته و سنگین به همراه دو ستون در نمونه طرح غرفه تلاش شده که قدرت را به بیننده القاء کند و گویای فعالیت صنعتی و مهندسی است که با تلفیقی از خطوط نور به طراحی ظرافت بخشیده شده است. در طراحی غرفه نمایشگاهی و به طور کلی در طراحی های معماری که از احجام سنگین استفاده می شود باید تعادل در نظر گرفته شود که هم حجم ما در راستای هدف تعیین شده پیش رود هم آنکه حجمی که سنگینی آن زیاد شده است را با تکنیک هایی نظیر ایجاد کردن فضاهای پر و خالی، استفاده از شیشه و نور به هدف تعیین شده نزدیکتر نماییم، تعیین هدف برای طراح یک مسئله مهم میباشد و زمانیکه قصد دارد طراحی را آغاز کند باید نیازهای کارفرما، نمایشگاه مورد نظر و رقبای مشارکت کننده، جایگاه پلان در سالن و مسیر حرکت بازدید کنندگان، مشخصات محصولات مشارکت کننده، ارتفاع مجاز سالن و… را در نظر بگیرد و در کل هر چقدر فاکتور هایی که در نظر گرفته می شود بیشتر و مهم تر باشند طراح و مشارکت کننده به طرح پخته تری می رسند.

دیدگاهتان را بنویسید