اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

طراحی و اجرای غرفه بیمه نوین – فروردین 96

غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه نوین

در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه که در فروردین ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه نوین را انجام داد.

گروه معماری ترسیم در این نمایشگاه همزمان اجرای سه غرفه را به عهده داشت.

مرحله اجرایی غرفه بیمه نوین - روز دوم

مرحله اجرایی غرفه بیمه نوین – روز دوم

 

 

عملیات نقاشی غرفه بیمه نوین - بعد از ظهر روز دوم

عملیات نقاشی غرفه بیمه نوین – بعد از ظهر روز دوم

 

 

مرحله پایانی غرفه نمایشگاهی بیمه نوین

مرحله پایانی غرفه نمایشگاهی بیمه نوین

 

غرفه-نمایشگاهی-شرکت-بیمه-نوین---نمایشگاه-بورس،-بانک-و-بیمه-(طراحی-تا-اجرا)

غرفه-نمایشگاهی-شرکت-بیمه-نوین—نمایشگاه-بورس،-بانک-و-بیمه-(طراحی-تا-اجرا)

دیدگاهتان را بنویسید