اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

طراحی و اجرای غرفه بیمه دانا – فروردین 96

غرفه-بیمه-دانا04-غرفه-سازی-ترسیم

در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه که در فروردین ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت بیمه دانا را انجام داد.

 

غرفه-بیمه-دانا-غرفه-سازی-ترسیم

مرحله اجرایی غرفه بیمه دانا – روز اول

 

غرفه-بیمه-دانا02-غرفه-سازی-ترسیم

مراحل اجرایی غرفه بیمه دانا – روز دوم

 

غرفه-بیمه-دانا03-غرفه-سازی-ترسیم

مرحله اجرایی غرفه نمایشگاهی بیمه دانا – بعد از ظهر روز دوم

 

غرفه-بیمه-دانا04-غرفه-سازی-ترسیم

مرحله پایانی اجرای غرفه بیمه دانا

 

غرفه-نمایشگاهی-بیمه-دانا---نمایشگاه-بورس،-بانک،-بیمه(طراحی-تا-اجرا)

غرفه-نمایشگاهی-بیمه-دانا—نمایشگاه-بورس،-بانک،-بیمه(طراحی-تا-اجرا)

 

دیدگاهتان را بنویسید