اجرا غرفه نمایشگاهی نمونه کار

طراحی غرفه ایثار کرمانشاه – نمایشگاه حمل و نقل ریلی 96

غرفه شرکت ایثار کرمانشاه در نمایشگاه حمل و نقل ریلی - طراحی و اجرا توسط گروه معماری ترسیم

در نمایشگاه حمل و نقل ریلی که در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید، گروه معماری ترسیم عملیات طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت ایثار کرمانشاه را انجام داد.

 

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه - روز اول

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه – روز اول

این غرفه از 42 ورق نئوپان ساخته شد. به دلیل شکسنگی ها از نئوپان زیادی استفاده شد ولی در نهایت اجرای آن کاملا مشابه طرح ارائه شده به این شرکت بوده است. ارتفاع این غرفه 3.5 بوده است که در سالن 14-15 نمایشگاه بین المللی تهران اجرا شد.

 

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه - طراحی واجرا توسط گروه غرفه سازی ترسیم

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه – روز دوم

 

 

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه از زاویه ای دیگر - روز دوم

مرحله اجرای غرفه شرکت ایثار کرمانشاه از زاویه ای دیگر – روز دوم

 

 

غرفه شرکت ایثار کرمانشاه از طراحی تا اجرا - توسط شرکت غرفه سازی ترسیم

غرفه شرکت ایثار کرمانشاه از طراحی تا اجرا – توسط شرکت غرفه سازی ترسیم

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید