غرفه سازی

زیر و بم غرفه سازی

زیر-و-بم-غرفه-سازی

امروزه غرفه سازی از اهميت بالايی برخوردار است. چرا كه با برگزاری نمايشگاه های متعدد، اين فرصت ايجاد شده تا شركت ها توانمندی های خود را در عرصه های گوناگون به نمايش بگذارند. غرفه سازی در نمايشگاه ميتواند اين توامندی ها را با جلوه ای بهتر به نمايش بگذارد. غرفه سازی در نمايشگاه های گوناگون بسته به نوع كار شركت صورت ميپذيرد. غرفه ای با طراحی مناسب و البته اجرايی دقيق جذب مخاطب را دو چندان ميكند.

جدا از بحث طراحی غرفه، مسئله غرفه سازی جزييات خاص خود را دارد. اعم از اندازه بندی های مناسب، نور كافی، متريال مناسب و … كه همه آنها به صورت زنجير به هم متصل هستند. اندازه ها در غرفه سازی بسيار مهم اند. با اندازه گذاری های درست و دقيق نجار ميتواند غرفه سازی را به نحو احسن انجام دهد. تكه های غرفه در كارگاه خيلی دقيق ساخته شده و به محل برگزاری نمايشگاه حمل می شوند و چون اندازه ها دقيق بوده نيازی به برش های متعدد در محل نمايشگاه نيست. نور كافی غرفه توسط برقكار بر پا می شود. نور در غرفه سازی می تواند جزييات غرفه سازی را نمايان كند، علاوه بر آن ميتواند محصولات كارفرما را مشخص كند و بيننده را جذب كند. متريال مناسب در غرفه سازی يكی ديگر از مواردی است كه بايد به آن توجه كرد. استفاده از چوب مناسب در غرفه سازی چوبی، مطرح است. چون روي چوب نامناسب رنگ و نقاشی به زيبايی صورت نمی پذيرد. بنابراين نجار بايد چوبی را انتخاب كند كه هم برش آن و نقاشی روی آن به بهترين نحو انجام شود. غرفه سازی در شرايطی درست انجام می شود كه اين نكات به درستی و بدون هیچ عیب و نقصی رعايت شوند و شركت غرفه ساز و شركت مشاركت كننده در نمايشگاه از غرفه راضی بوده و نتيجه ای خوب را در بر خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید